+420 607 425 676,     info@jezborice.cz

Úřední deska

Od ledna 2006 nabyl platnosti zákon o správním řízení (správní zákon). Jednou z povinností obce je zveřejňování informace a správních záležitostí na úřední desce, a to i způsobem, umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního zákona, tj. z.č. 500/2004 Sb.). Na tomto místě jsou průběžně zveřejňovány dokumenty a ostatní informace, které má obec povinnost zveřejnit na úřední desce.

Veškeré dokumenty neleznete v sekci "Dokumenty ke stažení"

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů  "ke stažení" (vyvěšeno 30.12.2017)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku ze psů "ke stažení" (vyvěšeno 30.12.2017)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 "ke stažení"

Závěrečný účet obce za rok 2016 "ke stažení"

Výroční zpráva za rok 2017 za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. "ke stažení"

Veřejná vyhláška_Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje  "ke stažení"

Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy_Bobr  "ke stažení"

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného 2017 "ke stažení"