Obsah stránky

Osvědčení o úspoře emisí

pondělí, 06. červen 2022 | Informace

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v
průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jsme dosáhli u nás v obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

  1. čtvrtletí - 3,053t
  2. čtvrtletí - 4,856t
  3. čtvrtletí - 3,598t
  4. čtvrtletí - 3,213t

Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají žádné identifikující soubory cookie.