Obsah stránky

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: info@jezborice.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresovaných obci Jezbořice.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv do elektronické podatelny obce Jezbořice:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je elektronická značka elektronické podatelny nebo zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.

Úřad zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají žádné identifikující soubory cookie.