Obsah stránky

Vyjádření starosty k anonymnímu dopisu kolujícímu napříč naší obcí

pondělí, 19. září 2022 | Informace
Prohlášení zastupitelstva obce Jezbořice.
 
     Vážení spoluobčané,
 
     zastupitelstvo obce Jezbořice se distancuje od tvrzení adresovaných zastupitelstvu obce a starostovi Josefu Šlégrovi, které jsou uvedené v anonymu, kteří mnozí z Vás našli 19.9.2022 ráno ve svých schránkách. Informace o konání zastupitelstev jsou zveřejňovány dle zákona o obcích č.128 / 2000 Sb. Není možné, aby občané nevěděli o čem se bude rozhodovat. Zastupitelstvo je veřejné. Zúčastnit se jej může každý občan. Ze zastupitelstva jsou pořizovány zápisy, které jsou k dispozici v úředních hodinách na obecním úřadě. Zastupitelstvo pracuje a jedná v souhlasu se zákony České republiky. Na obecním úřadě je uložen i zápis z posledního zastupitelstva, které se konalo 5.9.2022. S jeho obsahem Vás rádi seznámíme. Zápis neobsahuje bod o spolufinancování aktivit pana Matějky. Osobní majetky a nakládání s nimi jsou záležitostí pouze jejich vlastníků. Obec nikdy nepomáhala panu Matějkovi s převodem řady pozemků na stavební parcely, ani mu nezhodnocovala jeho majetek. Podané návrhy ke změnám územního plánu zastupitelstvo vždy projednává s nadřízenými orgány obce, jimiž jsou Magistrát města Pardubic a Krajský úřad Pardubického kraje. Zastupitelstvo se rozhoduje vždy na základě odborných vyjádření a v souladu se svým posláním, tj. ve prospěch dalšího rozvoje obce a ku prospěchu jejím občanům. S plným zněním územního plánu obce se rovněž můžete seznámit na obecním úřadě a na stránkách Magistrátu Pardubice. Zastupitelstvo obce nezpůsobilo anonymem popsanou situaci: Není nám známo, že bychom neměli přístup k Jezbořáku. Nemáme zaevidovanou žádnou stížnost o bránění přístupu.
 
     Milý anonyme, styďte se! Je smutné, k čemu jste se ponížil(a). Vaše tvrzení jsou jen sprostým nepodloženým výkřikem. Nemáte ani odvahu podepsat se. Doufám, že jste si vědom(a) závažnosti Vašeho jednání a jste připraven(a) nést odpovědnost za učiněné lživé očernění. Věřte, že pravda se vždy ukáže.
 
starosta obce
Josef Šlégr
 
 
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají žádné identifikující soubory cookie.